актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив

Центърът за социални практики (ЦСП-София) се създаде през 1993 година като неформален кръг от водещи активисти, посветен на изграждането на гражданско и отворено общество в България. Година по-късно кръгът се превърна в организация, регистрирана като НПО на 25 март 1996 година. През 2003 година ЦСП стана първата българска неправителствена организация (НПО), регистрирана “в обществена полза” по хармонизираното с ЕС законодателство.

 

От 21 февруари 1995 година ЦСП има статута и действа като департамент на Нов български университет (НБУ).

До 2002 година Центърът поддържаше отделна организация – Асоциация Облик – като свое издателско подразделение, която издаваше списание The Insider , представящо развитието на България за чуждия читател. През същата година нашият отдел Политическа академия за Централна и Югоизточна Европа, обучаващ български политици и политически партии, се отдели в самостоятелна организация, впоследствие интегрирана в Училище за политика към НБУ.

От самото начало работим на основата на нашето убеждение, че България може да стане съвременно демократично и отворено общество най-добре, ако още на ниво община се постигне единодействие между всички основни актьори: властта, медиите, бизнеса, гражданите и техните организации. Затова работим предимно извън от София. След десетилетие живот на колела понякога ни наричат “пътуващото гражданско шоу”.

Първите ни проекти бяха съсредоточени върху решаването и предотвратяването на конфликти между властта и гражданите. Така въведохме институцията Омбудсман в живота на нацията. Впоследствие се ориентирахме към обучение както на властта, така и на гражданите по умения за съвместна работа за постигането на устойчиво и прозрачно развитие с участието на всички. Тъй като интеграцията и общото вземане на решения са наш основен приоритет, все по-често се занимаваме с изолирани, малцинствени и уязвими социални групи и общности.

За да има по-траен ефект от подобни инициативи, участваме в изработването на законодателство (например – по теми като опазване и управление на водите, борба с корупцията и “сивата” икономика) и в международни проекти на ЕС за оценка на ефективността на различни политики в тези сфери.

В НБУ преподаваме онова, което научаваме от практиката.

В международен план сме подпомагали създаването и развитието на граждански организации и инициативи в Македония, Словакия и Сърбия.

Обикновено завършваме своите проекти с публикация-сборник (най-често и с вариант на английски език), представяща работата по реализирането на дейностите, резултатите и проблемите, както и управленските препоръки.