актуално
   предстоящо
   програми
   Граждани
   Образование
   Анализи
   издания
   цсп в медиите
   история
   мисия
   инициативи
   форум
   архив

Български партньори

Асоциация АКСЕС

Гражданско сдружение “Евет”

Нов български университет

Обществен дарителски фонд – Стара Загора

Сдружение “Джордж С. Маршал” – България

Политическа академия за Централна и Югоизточна Европа

Фондация С.Е.Г.А

Център за изследване на демокрацията

Център за либерални стратегии

Human Dynamics – България и Австрия

 

Международни партньори

Aarhus Universitet, Denmark

Regioplan, Netherlands

Inregia AB, Sweden

Асоциация Pro Democratia - Румъния

Partners Foundation for Local Development - Румъния

Office for Democratic Institution and Human Rights (OSCE)

European Stability Initiative

Движение Отпор – Югославия

Младежки Информационен Център - Тетово, Македония

PALGO Center – Югославия

Partners Foundation for Local Development – Румъния

Romanian Institute for Human Rights

Search for Common Ground – Македония

 

Институции - партньори

Министерство на външните работи

Министерство на териториалното развитиe и благоустройството

Министерство на околната среда и водите

Министерство на образованието и науката

 

Членство в професионални организации

Българска асоциация на социолозите

European Monitoring Center on Racism and Xenophobia

Global Development Network

Global Community Initiatives

Global Water Partnership

Reaseau International Des Organismes De Bassin

Coalition 2000