news
   forthcoming
   programmes
   citizens
   education
   analyses
   publications
   CSP in media
   history
   mission
   initiatives
   forum
   archives
Цветовете на дъгата
"Цветовете на дъгата"
Какво мислят за себе си жителите на с. Бенковски в Родопите

Център за социални практики - НБУ, 1997 г.
Разпространява се безплатно
На български език
Съставител Теодора Гандова

"Предмет на книгата е регион в Източните Родопи със сложни етнически, социални и икономически проблеми.
Интересът към него е продиктуван от съжителството на различни етнически групи - турци сунити, българомохамедани, цигани и българи християни - и как тези групи се интегрират в голямата общност.
Проблемите с междукултурните и междуетническите отношения са по-скоро проблеми на непознаването и предразсъдъците, отколкото на някакво реално противопоставяне между групите.
Турската общност в този район заема важно място не само поради численото си превъзходство спрямо останалите групи, но и поради статуса на малцинство в обществото. Групата се чувства изолирана от обществения живот не само заради етническата си принадлежност, но и поради незаинтересоваността на държавата към тежките социално-икономически проблеми на региона. Поради това емиграцията към съседна Турция не стихва през последните години.
Тази книга се стреми да представи всекидневието на жителите на община Бенковски, която наброява около 8000 души, не само през погледа на изследователите, а и през разказите на самите хора.
Тази книга не си поставя за цел да даде цялостен и систематичен анализ, а по-скоро да покаже гледната точка на трима изследователи, които са избрали ключовите според тях проблеми на региона."
Пробуждането
"Пробуждането"
Хроника на българското гражданско въстание, януари - февруари 1997

Център за социални практики - НБУ, 1998
Разпространява се безплатно
На български и английски език
Съставител Теодора Гандова
Под общата редакция на Евгений Дайнов


"Разказите на очевидци и участници е онзи жанр, който най-точно предава цветовете, настроенията, "вкуса" на случилото се историческо събитие. Разказът е може би единственият исторически жанр, в който само един ярък детайл - жест, реплика, подробност - е способен да разкрие цялата пълнота на събитието.
Десетки хиляди обикновени българи станаха герои в кучешкия студ свил страната в началните седмици на 1997 г. Поради липсата на решения, взети преди съдбовния миг на разпадането, българинът завари ситуацията толкова блокирала, че се принуди, за да се произнесе по въпросите за своето битие и бъдеще, да прибегне до масови действия. Те бяха наричани протест, но носеха същностната характеристика на революция - т.е. внезапен избор на нов обществен модел.
Разказите в настоящия сборник на претендират за статута на пълна историческа истина. Те обаче правят нещо далеч не по-малко важно: разкриват мотивациите и настроенията, по силата на които средният българин реши да стане въстаник и взе съдбата в своите ръце.
Сборникът описва всички ни такива, каквито бяхме в началото на 1997 г."
Елитът и промяната в България
"Елитът и промяната в България"
Свидетелства на първата вълна политици след 1989 година

Център за социални практики - НБУ, 1998
Част от тиража се разпространява безплатно
На български език
Съставител Дмитрий Варзоновцев
Под общата редакция на Евгений Дайнов


"… Събирането и публикуването на разкази на участници в големите процеси на промяна е един както необходим, така и сравнително по-интересен за неспециализирания читател принос в пресъздаването на голямата историческа картина.
В центъра на изложението са поставени не конкретните личности, а обобщеният образ на елита като обективен политически субект на прехода.
Ние не предлагаме просто сборник от последователни интервюта, взети от различни хора по различно време. В книгата са представени напълно автентично (почти нередактирани) фрагменти от беседи, интервюта и дискусии. Тяхната организация е предимно тематична, като така се надяваме да създадем нещо наистина ново - обобщената картина на ситуацията, организирана около възловите въпроси на прехода от тоталитаризъм към демокрация в неговите субективни, личностни изменения."
Приватизацията и структурната реформа
"Приватизацията и структурната реформа"
Образи на реформата в общественото съзнание

Център за социални практики - НБУ със съдействието на Световна банка - 1998
Разпространява се безплатно
На български език


" От началото на 1997 г. българското общество е в нова ситуация, която сериозно се различава от периода 1989-1996 г. Видимите промени на политическата повърхност се базират на формирането на нов обществен консенсус около основните перспективи на развитие на обществото.
Един от ключовите елементи в тази тъкан на настроения и нагласи е процесът на приватизация. Повече от очевидно е, че в процеса на преход към пазарно стопанство процесите на приватизация акумулират немалко страсти: надежди, страхове, подкрепа, отхвърляне и така нататък. Населението все по-директно се сблъсква с непосредствен опит от разгръщащите се приватизационни процеси. Това формира питателна среда за развитието на най-разнообразни стихийни настроения, митологии и интерпретации, върху които управляващите, както и медиите нямат последователен и систематизиран поглед.
В най-буквалния смисъл на думата, вземащите решения по приватизационния процес работят "на тъмно". Те не знаят нито на каква територия на обществените настроения се развиват техните усилия, нито - как тези усилия да бъдат обяснени по начин, който да доведе до минимална съпротива и максимална обществена подкрепа. "
Гражданите и местната администрация. Омбудсман. Наръчник на обществения посредник
"Гражданите и местната администрация. Омбудсман. Наръчник на обществения посредник"
Център за социални практики и сдружение "Подкрепа за местни инициативи", 1998
Разпространява се безплатно
На български език
Под общата редакция на Евгений Дайнов

"През 1995 г. Центърът за социални практики участва в мащабен проект за уточняване на модусите на отношения между гражданите и институциите на управлението в България. В края на проекта стана ясно, че натрупаното в продължение на десетилетия недоверие между тези две групи не е преодолимо в кратки срокове с инструментите на една разяснителна кампания. Изходът, решихме тогава, е да се произведе фигурата на някакъв обществен посредник, който да оперира там, където гражданинът и чиновникът се срещат. Знаехме, че подобни фигури има в европейската практика и, тръгвайки да ги търсим, бързо се натъкнахме на фигурата на "омбудсмана". Оглеждайки историята на възникването, и съвременните функции на омбудсмана, стигнахме до работната хипотеза, че подобна институция е възможно да проработи и в България, и да съкрати значително времето, необходимо за преодоляването на наследената враждебност между граждани и чиновници.
Още от сега може да се каже, че макар "омбудсманът" да не е универсалното лекарство против недоверието в обществото, тази институция (и подобни нея) в близките години ще играят все по-значима роля в процеса на приближаването на България към европейските стандарти на "правене на нещата" (doing things)."


Консерватизмът, т. 1 и 2
"Консерватизмът, т. 1 и 2"
Център за социални практики - НБУ, София 1999-2000
Цена 15 лв.
Книгата е в дистрибуторската мрежа на издателство ГАЛ-ИКО
На български език
Съставителство Светослав Малинов

"Консерватизмът е политическа теория на човешкото несъвършенство", казва съставителят Светослав Малинов в своята студия, с която отваря двутомната антология "Консерватизмът". Той подчертава, че за проумяването му е абсолютно задължително най-напред да се откажем от обичайната по тези места постмарксистка интерпретация на опозицията ляво-дясно, и формулира 19 основни принципа на консерватизма, като прави и обстоен преглед на версиите за датирането му.
Текстовете, събрани в първия том на антологията, са представителни за политическата философия и за ценностите, изповядвани от консерватизма през последните два века: Бог, божественият ред, традициите, единството между религия, политика, морал и държава, пазарната икономика, реформите, редът, йерархията и убеждението, че човек е несъвършен. Вторият том с встъпителна студия от Евгений Дайнов добавя повече от 70 текста, писани от политици, интелектуалци и духовници.
Антологията сглобява сложната картина на консерватизма в двестагодишна историческа перспектива. "Консерватизмът" е академична интерпретация на важен пласт от обществената мисъл и практика, която уяснява не просто представата за консерватизма, но и за обществените идеи и практики, коренно различни от него."
Корупцията в парламентарната практика и законодателния процес
"Корупцията в парламентарната практика и законодателния процес"
христоматия

Център за социални практики - НБУ и Коалиция 2000, 1999 г.
Разпространява се безплатно
христоматия на български език
Съставителство и научна редакция Евгений Дайнов и Светослав Малинов

"Без демокрация - т.е. без прозрачност при вземането на решения и без публичен контрол върху взимащите решения - развитие не е възможно. А корупцията вирее именно там, където не стига светлината на публичността.
Предлаганият сборник, представляващ съкратен вариант на четири световно реномирани текста за корупцията, илюстрира тази ситуация. Той се издава като част от големия български антикорупционен проект, Коалиция 2000, стартирал през 1998 г. с финансовата подкрепа на USAID. Акцентът в сборника е институционалната корупция - една тема, която съвсем доскоро бе маргинална в корупционната проблематика. Не е трудно да се разбере защо. Лесно е да се опише корупцията тогава, когато някой дребен или едър чиновник вземе подкуп под масата, за да наруши правилата привилегирова някой просител или обявява резултатите от търг за държавна поръчка. Много по-трудно е да се опише корупцията тогава, когато става дума за изкривяване на самите правила на вземане на решения в дадена система, пък макар и пряко никой неин служител да не си слага пачки банкноти в джоба."