в."ДЕН", 29 февруари 2008 г.

"Гражданското общество е постоянен контрол на гражданите върху властта"


в."Екип7", 7 март 2008 г.
"Където гражданското общество го има, хората живеят добре и в сигурност"

в."Козлодуй", 05-10 март 2008 г.
"Започва завръщането на гражданското общество"


Аналитичен доклад
ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА СТРУКТУРИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ ПАРТНЬОРСТВА С АДМИНИСТРАЦИЯТА.
Център за социални практики – София
Юли 2008

в."Лознишка искра ", 02 юли 2008 г.

в."Козлодуй", 01-07 юли 2008 г.

в."Козлодуй", 08-14 юли 2008 г.

в."Козлодуй", 23 юли 2008 г.

в."Новинар", 10 юли 2008 г.

в."Новинар", 12 юли 2008 г.

в."Ден", 30 септември 2008 г.

в."Гледища днес", 19 септември 2008 г.

в."Лознишка искра ", 1 октомври 2008 г.

в."Козлодуй", 1-6 октомври 2008 г.

в."Екип7", 13 октомври 2008 г.

в."Росица", 11 ноември 2008 г.

в."Ден", 23 декември 2008 г.

в."Козлодуй", 30 декември 2008 г.- 13 януари 2009 г.

в."Екип7", 30 януари 2009 г.

в."Козлодуй", 17-23 февруари 2009 г.

в."Ден", 10 март 2009 г.

в."Новинар", 11 март 2009 г.

в."Козлодуй", 17-23 март 2009 г.

в."Новинар", 20 март 2009 г.

в."Общество", 24 март 2009 г.

в."Козлодуй", 24-30 март 2009 г.

в."Екип7", 01 април 2009 г.

в."Новинар", 01 април 2009 г.

в."Росица", 01 април 2009 г.

в."Общество", 02 април 2009 г.

в."Ден", 03 април 2009 г.

в."Козлодуй", 07-13 април 2009 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО ПАРТНИРАНЕ
между структурите на гражданското общество (СГО)
и администрацията за изработване на политики и мониторинг на дейността за период на планиране 2009–2013