1. Управление и развитие капацитета на граждански структури

2. Наръчник по умения